Về bài hình học chọn đội tuyển Việt Nam ngày 2 năm 2015

Tóm tắt. Bài viết muốn trình bày con đường đi tới bài hình học chọn đội tuyển Việt Nam năm 2015 ngày thứ 2 cùng với một số mở rộng và phát triển.

derakynay1101.pdf

Advertisements

Bài hình học thi IMO năm 2014 ngày 2

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và mở rộng bài hình học thi IMO năm 2014 ngày 2 bằng các công cụ hình học thuần túy.

derakynay1016.pdf

Tổng quát hai đề toán hay

Bài viết đã đăng trên TTT2 số 137+138.

Tóm tắt. Bài viết tổng quát hai bài toán hay được nhiều bạn đọc quan tâm trên toán tuổi thơ 2.

derakynay913.pdf

Bài hình học thi IMO năm 2014 ngày 1

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và mở rộng bài hình học thi IMO năm 2014 ngày 1 bằng các công cụ hình học thuần túy.

derakynay1015.pdf

An extension of Carnot’s theorem

We consider the following problem and the special cases of it as the applications. Let I be an arbitrary point in plane of triangle ABC such that I(\alpha,\beta,\gamma) in barycentric coordinates, let d_a,d_b,d_c be signed distance from I to side BC,CA,AB of triangle ABC. Then xd_a+yd_b+zd_c=\frac{x\alpha bc+y\beta ca+z\gamma ab}{2R(\alpha+\beta+\gamma)} with circumradii R.

extendcarnot.pdf

Một số đề hình học trong kỳ thi vào trường PTNK

Tóm tắt. Bài viết sẽ tập trung khai thác và phát triển một số đề hình học thi vào trường PTNK từ năm 1999 tới năm 2014.

derakynay1007.pdf

Về một bài toán hay trên THTT

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và phát triển bài toán hình học trên THTT số 440 tháng 2 năm 2014 với các công cụ hình học thuần túy.

derakynay1002.pdf