7 bài toán hình học trong các kỳ thi IMO

Cuộc thi toán quốc tế (IMO) được tổ chức bắt đầu từ năm 1959 liên tục cho tới nay. Dưới đây là đường link tới toàn bộ các đề IMO chính thức trên diễn đàn AoPS 

Mỗi bài toán IMO đều là những bài toán tuyệt vời về nhiều phương diện. Trong mỗi kỳ thi IMO thì bài toán hình học hầu như luôn xuất hiện và có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong mỗi bài toán hình học nói riêng của IMO đều dẫn đến nhiều sự kiện mới thú vị trong hình học.

Bài viết này chỉ là dựa trên quan điểm cá nhân, muốn chọn ra 7 bài toán hình học theo tôi là rất có ý nghĩa trong suốt các kỳ thi từ năm 1959 cho tới 2013. Các bài toán được xắp xếp theo thứ tự thời gian. Mỗi bài toán là một ý nghĩa riêng, một chân trời riêng. Theo quan điểm cá nhân tôi để lựa chọn ra một bài toán hình học Olympic hay có thể dựa trên 7 tiêu chí sau

– Bài toán có ý nghĩa lịch sử và nó được dùng làm bổ đề trong nhiều bài toán khác sau này.

– Bài toán có nhiều ý gợi mở và phát triển được ra nhiều bài toán hình học khác liên quan.

– Bài toán là một trường hợp riêng có ý nghĩa nhất trong một bài toán tổng quát nhiều ý nghĩa.

– Bài toán có thể được giải theo nhiều cách khác nhau mỗi cách giải thể hiện một công cụ mạnh của hình học và nó mở ra cho bài toán những hướng tổng quát và phát triển mới.

– Bài toán có độ khó cao đòi hỏi phải dựng thêm nhiều hình mới giải quyết được theo kiểu thuần túy hình học hoặc là một sự kiện không khả thi cho các công cụ tính toán và lượng giác cũng như tọa độ.

– Bài toán là một kết quả đẹp bền chặt mà tất cả các yếu tố và dữ kiện trong đề bài là cần thiết và không thể thay thế.

– Bài toán mà để khi làm nó thì chúng ta đều tìm ra được những người giỏi và yêu hình học thực sự.

Tôi xin dịch lại 7 bài toán đó từ diễn đàn AoPS giữ nguyên tất cả văn phong và ký hiệu gốc của bài toán

Bài toán 1 (IMO 1985 bài 5 ngày 2). Đường tròn với tâm O đi qua các đỉnh AC của tam giác ABC cắt các đoạn thẳng BA,BC lần thứ hai tại các điểm KN. Gọi M là giao điểm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác ABCKBN (khác B). Chứng minh rằng \angle OMB=90^\circ.

Bài toán 2 (IMO 1996 bài 2 ngày 1). Cho điểm P nằm trong tam giác ABC sao cho \angle APB-\angle ACB=\angle APC-\angle ABC. Gọi D,E lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác APB,APC. Chứng minh rằng AP,BD,CE đồng quy.

 

Bài toán 3 (IMO 1999 bài 5 ngày 2). Hai đường tròn \Omega_1\Omega_2 tiếp xúc trong đường tròn \Omega tại MN đồng thời tâm của \Omega_2 nằm trên \Omega_1. Tiếp tuyến chung của \Omega_1\Omega_2 cắt \Omega tại AB. AMMB cắt \Omega_1 tại CD khác M. Chứng minh rằng CD tiếp xúc \Omega_2.

 

Bài toán 4 (IMO 2000 bài 6 ngày 2). Gọi AH_1,BH_2,CH_3 là các đường cao của tam giác nhọn ABC. Đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc các cạnh BC,CAAB lần lượt tại T_1,T_2T_3. Xét đối xứng của các đường thẳng H_1H_2,H_2H_3H_3H_1 lần lượt qua các đường thẳng T_1T_2,T_2T_3T_3T_1. Chứng minh rằng các đường thẳng đối xứng này tạo thành một tam giác có các đỉnh nằm trên đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

 

Bài toán 5 (IMO 2004 bài 5 ngày 2). Trong tứ giác ABCD các đường chéo BD không là phân giác các góc \angle ABC\angle CDA. P là một điểm nằm trong tứ giác ABCD thỏa mãn \angle PBC=\angle DBA\angle PDC=\angle BDA. Chứng minh rằng tứ giác ABCD nội tiếp khi và chỉ khi AP=CP.

 

Bài toán 6 (IMO 2009 bài 1 ngày 1). Cho tam giác ABC với tâm ngoại tiếp O. PQ là các điểm lần lượt nằm trên đoạn thẳng CAAB. Gọi K,LM lần lượt là trung điểm của BP,CQPQ, và \Gamma là đường tròn đi qua K,LM. Giả sử rằng PQ tiếp xúc \Gamma. Chứng minh rằng OP=OQ.

 

Bài toán 7 (IMO 2011 bài 6 ngày 2). Cho tam giác ABC nhọn với đường tròn ngoại tiếp \Gamma. Gọi \ell là một tiếp tuyến của \Gamma. Gọi \ell_a,\ell_b\ell_c lần lượt là đối xứng của \ell qua BC,CAAB. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi các đường thẳng \ell_a,\ell_b\ell_c tiếp xúc \Gamma.

 

Trong 7 bài toán này có thể mỗi bài toán mang một ý nghĩa riêng, một màu sắc riêng hoặc là với một tiêu chí riêng nào đó, nhưng thực sự nó đều là các bài toán tinh túy bậc nhất của hình học phẳng Olympic. Bài viết chỉ mang tính chất so sánh vui vẻ và cũng là những quan điểm hết sức cấ nhân và đặt trên blog riêng của tôi hy vọng nó sẽ không làm phật ý hoặc đụng chạm gì tới bất kỳ ai.

Mong rằng bài viết vui vẻ này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn vui hơn và lạ hơn cho các bài toán thi IMO đặc biệt là các vấn đề hình học.

 

Trần Quang Hùng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: