Bài hình học thi chuyên KHTN năm 2014 ngày 2

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và phát triển bài toán hình học thi chuyên KHTN năm 2014 ngày 2 bằng các công cụ hình học thuần túy.

derakynay1000.pdf

Advertisements

One thought on “Bài hình học thi chuyên KHTN năm 2014 ngày 2

  1. Mitchell May 18, 2017 at 10:25 am

    Stay infavmotire, San Diego, yeah boy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: