Về bài hình học chọn đội tuyển Việt Nam ngày 2 năm 2015

Tóm tắt. Bài viết muốn trình bày con đường đi tới bài hình học chọn đội tuyển Việt Nam năm 2015 ngày thứ 2 cùng với một số mở rộng và phát triển.

derakynay1101.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: